khonkaenlink-มข.จัดใหญ่งานวันเกษตรภาคอีสาน 67 เนรมิตพื้นที่นับพันไร่เป็นแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมโชว์นวัตกรรมและผลงานวิจัยทางการเกษตรมากมาย

มข.จัดใหญ่งานวันเกษตรภาคอีสาน 67 เนรมิตพื้นที่นับพันไร่เป็นแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมโชว์นวัตกรรมและผลงานวิจัยทางการเกษตรมากมาย

 

สำนัข่าว  :    khonkaenlink.info

URL  :    https://www.khonkaenlink.info/read/839403/

วันที่เผยแพร่  :   10  มกราคม  2564 

Scroll to Top