77kaoded-มข. พร้อมจัด “งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ เนรมิตพื้นที่จัดทำแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว

มข. พร้อมจัด “งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ เนรมิตพื้นที่จัดทำแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว

 

สำนัข่าว  :      77kaoded.com

URL  :  https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2520185

วันที่เผยแพร่  :   10  มกราคม  2564 

Scroll to Top