today.line-มข.จัดใหญ่ ‘งานวันเกษตรภาคอีสาน’ เนรมิตพื้นที่จัดทำแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว

มข.จัดใหญ่ ‘งานวันเกษตรภาคอีสาน’ เนรมิตพื้นที่จัดทำแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว 

 

สำนัข่าว  :      today.line.me

URL  :    https://today.line.me/th/v2/article/nXmepR1

วันที่เผยแพร่  :   10  มกราคม  2564 

Scroll to Top