มนุษย์-สังคม มข. เข้าพบนายจู ดึ๊ก หยุ๋ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำขอนแก่น หารือความร่วมมือด้านวิชาการ กระชับสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล อาจารย์ Nguyen Thi Khanh พร้อมด้วยบุคลากร เดินทางเข้าพบ นายจู ดึ๊ก หยุ๋ง (Mr. Chu Duc Dung) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการ และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 78 ปี วันชาติของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น
ในการประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น มีความต้องการตรงกันในประเด็น การเพิ่มจำนวนนักศึกษา Inbound และ Outbound อีกทั้งยังต้องการให้มีการเพิ่มจำนวนการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม เช่น Vietnamese Festival, การจัดบรรยายพิเศษ อีกทั้งยังได้มีการพิจารณาแนวทางการสร้างความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านวิชาการระหว่างสถาบันร่วมกันในอนาคตอีกด้วย
ข้อมูลข่าว : กลุ่มการต่างประเทศ
ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร

HU-SO, KKU meets Consul-General Mr. Chu Suc Sung, of the Socialist Republic of Vietnam to Khon Kaen to discuss academic collaboration and tighten relationships between the two countries

Scroll to Top