มข.ปลุกกระแส Soft Power สร้าง Creative Economy ชูวัฒนธรรมอีสาน

มข.ปลุกกระแส Soft Power สร้าง Creative Economy ชูวัฒนธรรมอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เผยแนวทางการสร้าง Creative Economy บนฐานของศิลปวัฒนธรรม พร้อมเปิดตัว ภาพยนตร์ “4 ขมัง” และ “พระไม้” หวังปลุกกระแส Soft Power ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ติดตามรายการอื่น ๆ  KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Youtube Khon Kean University :  https://www.youtube.com/@kkuchannel

TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu

Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/home

Scroll to Top