ทีมนิติฯ มข. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PDPA ระดับอุดมศึกษา “PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC”

ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PDPA ระดับอุดมศึกษา “PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PDPA ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวน 28 แห่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ผลปรากฎว่าตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
1. นางสาวอาทิตยา ส่วนน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายธเนศพล คำนนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. นางสาวศรัณยา มหาสุขบุญวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ได้เข้าร่วมแข่งแข่งในครั้งนี้ และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และธนาคารกรุงไทยในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทั้งด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักกฎหมายรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart Lawyer ต่อไป
  
ขอบคุณภาพข่าวจาก : PDPC Thailand
Scroll to Top