สื่อภาพยนตร์กับการอยู่รอดในยุค Digital Disruption

สำนักข่าว: คมชัดลึก
URL:  https://www.komchadluek.net/news/local/417274
วันที่เผยแพร่: 17 ก.พ. 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , งานเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 4 KAEN INTERNTIONAL FILM FESTIVAL 4 ได้มีการจัดโครงการสัมมนาธุรกิจภาพยนต์สองฝั่งโขง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับหนังอีสาน-ลาว” ในหัวข้อ “หนังในยุค Digital Disruption” ณ คุ้มศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ความรู้และพูดคุยในเรื่องของการปรับตัวการอยู่รอดของวงการภาพยนตร์ไทย – ลาวในยุค Digital Disruption ของเหล่าวิทยากรผู้กำกับหนังไทย – ลาว โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้ารับฟังกว่า 80 คน

Scroll to Top