ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ รับบุญ รับพร วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญ รับบุญ รับพร ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์

Scroll to Top