ม.ขอนแก่นผนึก 2 ยักษ์โทรคมนาคมพัฒนา 5G

สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
URL: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865347
วันที่เผยแพร่: 7 ก.พ. 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล พร้อมด้วย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ เลขานุการคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำเทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งภาคการเกษตรและปศุสัตว์ ภายใต้ ‘True 5G World of Agriculture’ และเจ้าหน้าที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ด้วยเทคโนโลยี AIS 5G Bring future today ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G เพื่อการเรียนการสอน

พร้อมด้วยพันธมิตรภาคการเกษตร นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก บ.ซีพีเอฟ จำกัด, นายรักชาติ อรุณาทิตย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ และ นายอำนาจ บุตรทองคำวงษ์ ผู้จัดการส่วนคูโบต้าโซลูชั่น บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือนำศักยภาพ 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตร และ สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาวิจัย วิชาการ หนุนการเรียนรู้ทุกมิติไม่มีที่สิ้นสุด

Scroll to Top