มข.สร้างความแตกต่าง “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก” ผสานวัสดุธรรมชาติ ยกระดับของฝากตำบลบ้านผือสู่แบรนด์พรีเมี่ยม

               📢วันที่ 24 เมษายน 2566 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  เทศบาลตำบลบ้านผือ  จัดกิจกรรมการยกระดับและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของฝาก การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของ “กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาโพธิ์ตาก” ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
               🤟รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานงานด้านบริการวิชาการสังคมในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการส่งมอบผลงานการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชี่อตราสินค้า “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก”  ให้กับนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นตัวแทนในการรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาโพธิ์ตาก
              💡การดำเนินงานในครั้งนี้ได้แนวคิดการออกแบบเน้นการต่อยอดจากของเก่า เติมของใหม่ สร้างตัวตนให้แบรนด์ ที่ต้องรู้จัก Character Marketing ซึ่งเป็นอาวุธลับในการสร้างตัวตนสร้างความต่างให้กับสินค้า การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลาส้มตัว ปลาเส้นกึ่งสำเร็จรูป ปลาส้มก้อน ปลาแห้งตัวแดดเดียว พุงปลาทอด การดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ และทดสอบบรรจุสินค้ากลุ่มใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ การจัดชุดคู่สินค้าเพื่อนำเสนอขายเป็นแพ็คเกจ และตกแต่งกลุ่มบรรจุภัณฑ์เดิมและใหม่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น เชือกผือ ที่หาได้ง่ายในชุมชน เป็นต้น
                📌ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของสำนักบริการวิชาการ ด้านการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📷ภาพ/ข่าว : เสาวลักษณ์ ราชำ ,เอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
🖍️ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU builds a difference of “Po Pla Som Po Tak”, the pickled fish made with natural material that can upgrade gifts from Ban Phue Sub-district to premium brands

Scroll to Top