ยิ่งใหญ่ประทับใจพิธีเปิด “KKU GAMES 2022” โชว์มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 “KKU GAMES 2022” เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิดได้อย่างยิ่งใหญ่ประทับใจ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 “KKU GAMES 2022” จัดขึ้นที่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มในเวลา 17.30 น. โดยพิธีเปิดองค์การนักศึกษาฯ ได้วางคอนเซ็ปต์โชว์มหกรรมแห่ง “กีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” ควบคู่ไปกับการสานสัมพันธ์ไมตรีเพื่อนนักศึกษาต่างคณะ โดยยึดธีมหลักของการแข่งขันที่ว่า “Victory Pride Together : ชัยชนะที่มาพร้อมความภาคภูมิใจ” มีขบวนพาเหรดนักกีฬาจากคณะวิชา/วิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 11 ขบวน ผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้แก่ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม, ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย, รองคณบดี, ผู้อำนวยการกอง, ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

เริ่มต้นด้วยการบรรเลงเพลงชาติไทย และเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา จากนั้นนายอนันตสิทธิ์ พันทองคำ อุปนายกคนที่ 7 กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ ในฐานะประธานโครงการฯ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันต่อประธานในพิธี และรศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “จากการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่ากิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะความเครียดและสาเหตุของโรคซึมเศร้าให้กับนักศึกษา ด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในโอกาสนี้ กระผมขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทุกประการ และขอให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น” ต่อด้วยการเชิญธงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และธงประจำการแข่ง KKU GAMES ขึ้นสู่ยอดเสา หลังจากนั้นเป็นพิธีจุดคบเพลิงโดยขบวนนักกีฬาที่ร่วมวิ่งในสนามจำนวน 5 คน อาทิ นางสาว มธุรดา แก้วล้วน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย รางวัลเหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม ปี 2022, นางสาวชัญญานุช มะธิตะโน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬายูโดรางวัลเหรียญเงิน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์, นายณัฐพล บุราณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬาคาราเต้โดรางวัลเหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20, นายชีวานนท์ ศรีจำปา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬากีฬาฟุตบอล รางวัลเหรียญเงิน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ส่วนคนจุดคบเพลิงคือ นายตรีภพ มานะพิมพ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา เจ้าของเหรียญเงินกีฬากระโดดไกล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ และรางวัลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหลายสมัย ถือเป็นวาระแห่งการเริ่มต้นกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 “KKU GAMES 2022” อย่างเป็นทางการ ในส่วนของการกล่าวคำปฏิญาณตนได้รับเกียรติจาก ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักกีฬาอาวุโสให้เกียรติเป็นผู้นำกล่าว

ไฮไลท์ของพิธีเปิดในครั้งนี้คือการแสดง “เต้นบาสโลบ ประกอบจังหวะกลองยาวอีสาน” โดยวงกลองยาวสาวน้อยลูกพระธาตุขามแก่น อำเภอน้ำพอง ซึ่งเป็นกลุ่มกลองยาวที่สืบทอดกันมาเพื่อรับใช้สังคมด้านวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในคณะกลองยาวของจังหวัดขอนแก่น ที่มีลักษณะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวอีสานและชาวจังหวัดขอนแก่น การเต้นบาสโลบได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธี และคณะผู้บริหารร่วมเต้นกับนักศึกษาในสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยหรือ Generation Gap สำหรับผู้บริหารและนักศึกษา ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมไทย – ลาวอีกด้วย โดยนักศึกษาผู้นำเต้นบาสโลบได้รับการฝึกซ้อมโดย นางสาวอนุสรณ์​ พิมพ์​พิลา และนางสาววันทอน​ ศรียาพร ซึ่งเป็นตัวแทนจาก Lao student club โดยทั้งสองท่านนี้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนจะปิดท้ายด้วยแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ระหว่างคณะต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความสมัครสมานสามัคคีให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

สำหรับการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 “KKU GAMES 2022” มีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทำการแข่งขันชิงชัยใน 25 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันและกองเชียร์ทั้งสิ้นกว่า 8,000 คน จาก 24 คณะ/วิทยาลัย โดยสามารถติดตามโปรแกรมและผลการแข่งขันได้ที่ เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา
ภาพ : องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top