มข.ต้อนรับผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท ยิบอินซอย มุ่งพัฒนานักศึกษาทางด้านไอที เตรียมเดินหน้าผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ ร่วมต้อนรับ คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท ยิบอินซอย ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อแนะนำบุคลากร และนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เพื่อพัฒนานิสิต และนักศึกษาทางด้านไอที (Information Technology) ซึ่งภายหลังการหารือในช่วงเช้าผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท ยิบอินซอย จะมีการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ และพลังงานยุคใหม่ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในโครงการ “พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ และ พลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปใช้ประโยชน์สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะมีการนำแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน (Na-ion battery) ไปใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน โดยมุ่งเน้นการใช้งานทางอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรของ มข. หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจต่อไป

   

Scroll to Top