มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบ 3 นักวิชาการเข้าข่ายซื้องานวิจัย

รายการ : ข่าวค่ำมิติใหม่

ออกอากาศ : วันที่ 18 มกราคม 2566

สถานี : Thai PBS News

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=J2uhq…

ไทยพีบีเอสยังคงติดตามต่อเนื่อง ประเด็นนักวิชาการของมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่พบข้อมูลว่าอาจจะเข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายผลงานวิจัยจากเว็บไซต์ต่างประเทศ เพื่อนำมาขอทุนจากมหาวิทยาลัย หรือใช้ประกอบการขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ล่าสุดพบข้อมูลว่ามีนักวิชาการอย่างน้อย 3 คน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อาจจะเข้าข่าย หลังพบความผิดปกติ บางคนมีผลงานวิจัยมากถึง 20-30 ชิ้นต่อปี ทำให้ตอนนี้มหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบผลงานวิจัยทั้งหมดย้อนหลัง 1ปี

Scroll to Top