มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งกรรมการ สอบนักวิจัยซื้อผลงานวิชาการออนไลน์

 

รายการ : จับตาสถานการณ์

ออกอากาศ : วันที่ 17 มกราคม 2566

สถานี : Thai PBS News ที่มา :

https://www.youtube.com/watch?v=7RmwG…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศชี้แจ้งกรณีพบนักวิชาการมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 คน ที่อาจเข้าข่ายซื้อผลงานวิจัยออนไลน์จากเว๊ปไซต์ต่างประเทศ พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็ขจริงหากพบมีความผิดจะลงโทษวินัยขั้นร้ายแรง

Scroll to Top