ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(วันที่ 21 พย 2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจากธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดยนายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันสถาปนาธนาคารแห่งประเทสไทย และครบรอบ 54 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดขึ้นทุกปีเพื่อนำเงินร่วมสบทบและสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยในปีนี้ได้สนับสนุนโรงพยาบาลถึง 6 แห่ง ในภาคตะวันออกฉียงเหนือ และมีถึง 4 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯและที่ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top