ผลงาน นศ.สถาปัตย์ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 ของผลงานที่น่าสนใจในงานสถาปนิกอีสาน’65

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายวรันธรณ์ พูลสวัสดิ์  นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับเลือกเป็น 10 ผลงานแนวคิดที่น่าสนใจ ในโครงการรประกวดแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมในภาคอีสาน ภายในงานสถาปนิกอีสาน’65 คิดอยู่ดีมี  ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

งานสถาปนิกอีสาน’65 “คิด อยู่ ดี” จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีโครงการประกวดแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมสําหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมในภาคอีสาน ในฐานะนักออกแบบรุ่นใหม่ที่จะต้องร่วมมือกับปัญญาประดิษฐ์ (A.I) สร้างสรรค์ผลงาน “สถาปัตยกรรมที่ดีในอนาคต” ผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า MidJourney โดยโครงการปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 มีผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดทั้งสิ้น 112 ผลงานและคัดเลือกผลงานที่น่าสนใจเพียง 10 ผลงาน ในงานสถาปนิกอีสาน’65 ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการ 10 ภาพ ที่มีแนวคิดน่าสนใจในโครงการประกวดแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม “มิด อยู่ ดี” เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 4 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2565 ณ ลานกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และจัดแสดงผลงานทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์ที่เพจ “UDMVD : กลุ่มนักออกแบบอุดร” ท้ายนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top