หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

จัดอบรมโดย สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2565 นี้

ค่าสมัครลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท

ผู้ผ่านอบรมจะได้รับใบประกาศ (certificate) ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

จำกัดเพียง 120 ท่าน เท่านั้น
สิ้นสุดการรับสมัครถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

Download เอกสารโครงการและหนังสือเชิญประชุมได้ที่ link นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Tj9EOKi0oiJLqJkWH3VrdHNnRl_EEc9r?usp=sharing

สมัครลงทะเบียนโดย scan qr code ตามภาพได้เลย หรือ กดเข้า link ข้างล่างนี้ได้เลย!!!
https://forms.gle/izvFPoxZNWRT8HYK7

สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ภายหลังการลงทะเบียน 3 วันทำการที่ link นี้ >>>

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_TBwcmbLYdlTjGyyIlb2nXNQUmH_jA9IrJKbeS2GRY/edit?usp=sharing

Scroll to Top