แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564
1. นักศึกษายื่นความประสงค์ วันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565
2. คณะตรวจสอบและยืนยัน วันที่ 4-5 ก.ค. 2565
3. กองคลังส่งข้อมูลให้ธนาคาร (ก่อนวันโอน 2 วันทำการ) วันที่ 7 ก.ค. 2565
4. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักศึกษา วันที่ 11 ก.ค. 2565

นักศึกษาสามารถยื่นความประสงค์เพื่อรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://relief-fund.kku.ac.th

Scroll to Top