โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน แจ้งมาตรการ การป้องกันโรคฝีดาษวานร

Monkey Pox
สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง  Monkey Pox) ในหลายประเทศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน จึงแจ้งมาตรการในการป้องกันโรคฝีดาษวานร หากพบว่ามีอาการ ให้รายงานมายังหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห่วงใยในสุขภาพแจ้งมาตรการในการป้องกันโรคฝีดาษวานร
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห่วงใยในสุขภาพแจ้งมาตรการในการป้องกันโรคฝีดาษวานร

         ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ในหลายประเทศ แต่จากการเฝ้าระวังโรคจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่พบการรายงานผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงแจ้งมาตรการในการป้องกันโรคฝีดาษวานร ดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะหรือสถานที่แออัด
  2. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น กระรอก หนูป่า และลิง เป็นต้น
  4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคฝีดาษวาน
  5. หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันกับผู้ป่วย
  6. หากมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง อ่อนเพลียและต่อมน้ำเหลืองโต มีผื่นตุ่มนูนและจะกลายเป็นตุ่มหนองตามใบหน้า และลำตัว ให้รายงานมายังหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร. 043-363568, 043-363573 เบอร์มือถือ 064-2453346, 091-9387672 และพบแพทย์รับการรักษาทันที พร้อมแยกกักป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  7. ไม่มีความจำป็นต้องฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษจะป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ แต่ประเทศไทยหยุดฉีดวัคซีนนี้เกือบ 50 ปี ดังนั้นผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปี จะมีภูมิคุ้มกันโรคจากการปลูกฝีป้องกันข้ทรพิษ อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเร่งรีบฉีดวัคซีนนี้ (ข้อมูลจากองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)

 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห่วงใยในสุขภาพแจ้งมาตรการในการป้องกันโรคฝีดาษวานร
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห่วงใยในสุขภาพแจ้งมาตรการในการป้องกันโรคฝีดาษวานร

          สำหรับ ฝีดาษวานร หรือ ฝีดาษลิง (Monkey Pox) กรมควบคุมโรค ได้ให้ข้อมูลว่า  “โรคฝีดาษลิง”  ไม่ใช่โรคใหม่ เป็นโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus  พบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า เป็นต้น ซึ่งการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ผิวหนังที่เป็นตุ่ม หรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ  ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังคาดว่า  การระบาดของโรคฝีดาษลิง ไม่น่าจะพัฒนาไปสู่โรคระบาดใหญ่เหมือนโรคไวรัสโควิด-19  เนื่องจากไวรัสชนิดนี้ไม่แพร่กระจายง่ายเหมือนไวรัส SARS-COV -2

ข้อมูล : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              เว็บไซต์รัฐบาลไทย  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54848

เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top