มข.รับมอบนวัตกรรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โฟตอนประจุลบ จาก บ.ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับมอบนวัตกรรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โฟตอนประจุลบ ยี่ห้อ SHYCOCAN จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท จากบริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด  โดยมี ดร.วศินโรจน์ ธนเกริกเกียรติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบ  เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19  โดยจะนำไปใช้บริการประชาชนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โอกาสนี้ได้มีการแนะนำคุณสมบัติของนวัตกรรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โฟตอนประจุลบ  และการปรึกษาหารือ  จากนั้น  ดร.วศินโรจน์ ธนเกริกเกียรติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โฟตอนประจุลบ ยี่ห้อ SHYCOCAN โดยมี นายเกษม สืบเสน  ประธานบริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดะ.วิจิต เกิดผล  ศ.นพ. สุขชาติ เกิดผล ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด  ดร.จงกชพร พินิจอักษร ที่ปรึกษาฝายวิชาการ บริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด  นายพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์ ผู้แทน DR.ALOK SHAMA ประจำประเทศไทย  นายคุณาวุฒิ สิบเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด ได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

ข่าว    :    วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ   :    อรรถพล  ฮามพงษ์

KKU receives negatively charged photons, another scientific innovation, from Srisaket Connect Co. Ltd.

https://www.kku.ac.th/13385

Scroll to Top