ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ฉากทัศน์ใหม่ของการศึกษา ที่ตอบโจทย์โลกยุค Hyper” กับ COLA Special Talk 2024

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 123 Thanon Mittraphap, Nai Mueang, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40002, Mueang Khon Kaen District

การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อเรื่อง “The International Conference on Multidisciplinary Research Trends in the Greater Mekong Sub-Region (ICGMS 2024)”

โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย VPCJ+6FR, Thanon Mittraphap, Mi Chai, Mueang Nong Khai District, Nong Khai 43000, Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand
Scroll to Top