โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพรุ่นที่ 3

muanchonthainews-NTIE 2024 ยกระดับการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังครูคืนถิ่น

NTIE 2024 ยกระดับการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังครูค […]

muanchonthainews-NTIE 2024 ยกระดับการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังครูคืนถิ่น Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ศึกษาศาสตร์ มข. หนุนครูคืนถิ่น(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ศึกษาศาสตร์ มข. หนุนครูคืนถิ่น(กรอบบ่าย) Read More »

Scroll to Top