เปลื่ยนโฉมประเทศไทย ตอน KKBS กับการขับเคลื่อนอีสานด้วยอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ

รายการ : เปลื่ยนโฉมประเทศไทย ออกอากาศ : วันที่ 15 กันยายน 256 …

เปลื่ยนโฉมประเทศไทย ตอน KKBS กับการขับเคลื่อนอีสานด้วยอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ Read More »