“บัณฑิต มข.” ใครมีงานทำยกมือขึ้น! ร่วมทำแบบสำรวจประจำปีการศึกษา 2565