สำนักหอสมุด มข.ร่วมกับจิตอาสาผลิตหนังสือเสียง

ข่าวสด : หนังสือเสียง‘มข.-เด็กข.ก.’ ช่วยผู้พิการตาเข้าถึงการอ่านสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

Scroll to Top