สัมมนา EVERLASTING BATTERY แบตเตอรี่ : ปฏิวัติพลังงานอนาคต