สัมมนา EVERLASTING BATTERY แบตเตอรี่ : ปฏิวัติพลังงานอนาคต

สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
URL:  https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/74140
วันที่เผยแพร่: 30 ต.ค. 2563

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา08.00-12.30 น.ชั้น 8 M Tower สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BTS บางจาก ทางออก3,4

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนัก ยังไม่สามารถคำนวณมูลค่าได้และไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ และอาจจะเป็นเพียงบริบทของสิ่งที่จะตามมาคือภาวะโลกร้อนหรือ climate change ที่รุนแรงขึ้น รัฐบาลของหลายประเทศในโลก จึงใช้โอกาสนี้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผันงบประมาณที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะด้านพลังงาน หรือ energy transition ซึ่งเป็นสิ่งที่เร่งด่วนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้น

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา  Everlasting Battery แบตเตอรี่ : ปฏิวัติพลังงานอนาคต”  

พบกับการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในประเทศและระดับโลก

ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

แบตเตอรี่กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดย คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่ บมจ. บางจาก

Global Battery Trend โดย Dr. Ali Izadi-Najafabadi, Head of Asia Pacific Research, Bloomberg New Energy Finance

แนวโน้มการใช้นโยบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในประเทศไทย โดย คุณประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Next Generation Technology: Pushing the Limit with Solid State Battery โดย Mr. Dean Frankel, Strategic Business Development, Solid Power, Inc.

Talk : แบตเตอรี่กับอนาคตเส้นทางไฟฟ้าโลก

Fast Forward to the Advancement of Battery โดย รศ. ดร. นงลักษณ์ มีทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

When Charging EV is as Fast as Filling the Tank โดย Mr.Robert A. Rango President and CEO, Enevate Corporation

เสวนา : แบตเตอรี่กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในประเทศไทย – บทบาทของภาครัฐและเอกชน

โดย….

คุณกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บีซีพีจี

คุณชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ Director & Deputy Chief Executive บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)

ดำเนินรายการโดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า (ต๊ะ)

พบกันวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/bangchak2020

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 338 3000 กด 1

 

Scroll to Top