สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ ศึกษาศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมครู 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์เดินหน้าพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี