ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

intvthai-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

mbamagazine-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

มข.ผุดห้องปฏิบัติการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช…

thaibccnews-ม.ขอนแก่นรุกอีกก้าว!เปิดแพลตฟอร์มใหม่ แปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช – คอลัมนิสต์

technologychaoban-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

banmuang-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

ryt9-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

 edupdate-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช 

thailand4-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

newswit-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

Scroll to Top