คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่นร่วมมือ ลุยบริการชุมชนฟรี!