ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

naewna-‘มข.’ติดอาวุธนักศึกษายุคดิจิทัล ฝึกทักษะใช้‘AI’ได้อย่างมืออาชีพ

eduzones-มข.ติดอาวุธยุคดิจิทัล ฝึกทักษะนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ สอดรับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

bangkokbiznews-มข. ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ รับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

banmuang-มข.เสริมอาวุธยุคดิจิทัล ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ

siamrath-มข.ติดอาวุธยุคดิจิทัล ฝึกทักษะนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ

Scroll to Top