ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ

จับตาอนาคตแห่งการดูแลสุขภาพและการรักษาแบบจำเพาะบุคคล เมื่อการรักษาผู้ป่วยแบบเหมารวม อาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป

จับตาอนาคตแห่งการดูแลสุขภาพ และการรักษาแบบจำเพาะบุคคล เมื่อการรักษาผู้ป่วยแบบเหมารวม อาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป

Scroll to Top