naewna-รายงานพิเศษ : มข. จับมือ ซินเจนทา ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ ถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรยั่งยืน