กัญชง

รายงานพิเศษ : มข.ผนึก 2 เอกชนชูกัญชงสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก เดินหน้าช่วยเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

สำนักข่าว : khao24h.net URL :  https://khao24h.net/share/news …

รายงานพิเศษ : มข.ผนึก 2 เอกชนชูกัญชงสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก เดินหน้าช่วยเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจไทย Read More »

รายงานพิเศษ : มข.ผนึก 2 เอกชนชูกัญชงสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก เดินหน้าช่วยเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/59 …

รายงานพิเศษ : มข.ผนึก 2 เอกชนชูกัญชงสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก เดินหน้าช่วยเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจไทย Read More »

GTH ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น พัฒนาและนำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูก ที่แรกในประเทศไทย

สำนักข่าว : thaitimenews.com URL :  https://www.thaitimenews. …

GTH ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น พัฒนาและนำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูก ที่แรกในประเทศไทย Read More »

GTH ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น นำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูก

สำนักข่าว : stockwave.in.th URL :  http://www.stockwave.in.th …

GTH ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น นำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูก Read More »

“NRF – GTH ผนึกกำลัง มข.” สู่การเป็นเจ้าแรกปลูกกัญชงของประเทศ บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ ตั้งเป้าพาพืชเศรษฐกิจกัญชงของประเทศไทย สู่ตลาดโลก

สำนักข่าว : marketthink.co URL :  https://www.marketthink.co/ …

“NRF – GTH ผนึกกำลัง มข.” สู่การเป็นเจ้าแรกปลูกกัญชงของประเทศ บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ ตั้งเป้าพาพืชเศรษฐกิจกัญชงของประเทศไทย สู่ตลาดโลก Read More »

‘จีทีเอช’บุกต่างประเทศ ดันปีนี้สัดส่วนรายได้60%

สำนักข่าว : bangkokbiznews.com URL :  https://www.bangkokbizn …

‘จีทีเอช’บุกต่างประเทศ ดันปีนี้สัดส่วนรายได้60% Read More »

‘จีทีเอช’บุกต่างประเทศ ดันปีนี้สัดส่วนรายได้60%

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL :  https://khao24h.net/share/n …

‘จีทีเอช’บุกต่างประเทศ ดันปีนี้สัดส่วนรายได้60% Read More »

NRF – GTH ผนึกกำลัง มข.” สู่การเป็นเจ้าแรกปลูกกัญชงของประเทศ ตั้งเป้าพาพืชเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลก

สำนักข่าว : brandage.com URL :  https://www.brandage.com/arti …

NRF – GTH ผนึกกำลัง มข.” สู่การเป็นเจ้าแรกปลูกกัญชงของประเทศ ตั้งเป้าพาพืชเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลก Read More »

GTH “Golden triangle health” ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น เซ็น MOU เพื่อโครงการพัฒนาและนำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูกที่แรกในประเทศไทย GTH “Golden triangle health” ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น เซ็น MOU นำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูกที่แรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการปลูกและการสกัดกัญชง

สำนักข่าว : facebook: ตลาดวิเคราะห์news URL :  https://www.fa …

GTH “Golden triangle health” ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น เซ็น MOU เพื่อโครงการพัฒนาและนำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูกที่แรกในประเทศไทย GTH “Golden triangle health” ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น เซ็น MOU นำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูกที่แรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการปลูกและการสกัดกัญชง Read More »

“โครงการการปลูกและสกัดกัญชงเพื่อเชิงพาณิชย์” โดยปลูกกัญชงกว่า 400 ไร่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตกัญชงสายพันธุ์ไทยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลก

สำนักข่าว : facebook: ThaiFinTech URL :  https://www.facebook …

“โครงการการปลูกและสกัดกัญชงเพื่อเชิงพาณิชย์” โดยปลูกกัญชงกว่า 400 ไร่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตกัญชงสายพันธุ์ไทยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลก Read More »

Scroll to Top