Ecological

ครั้งแรกในไทย! วิทยาลัยคอมฯ มข.เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

แถลงข่าว ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 รอบที่ 1

สื่อที่ลงข่าว หลังการแถลงข่าว ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 รอบ …

แถลงข่าว ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 รอบที่ 1 Read More »