ชื่นชมยินดี คณะทันตะ คณะแพทย์ มข. ครองรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

               เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดพิธีแสดงความชื่นชมยินดี เนื่องในวาระการได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นของคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์  โดย  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People – TQC Plus: People)  และ  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  โอกาสนี้  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีในความทุ่มเทการทำงานในฐานะผู้นำองค์กร และนำพาบุคลากรในองค์กรทำงานจนประสบความสำเร็จ  และ รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  และ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานต่อการเข้าสู่ Edpex และ TQC   โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะร่วมเป็นเกียรติ  ในคราวการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสารสิน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  กล่าวว่า  “การเข้าสู่ Edpex และ TQC เชื่อว่าทุกคณะมีระบบอยู่แล้ว เพียงมองว่าเป็นระบบอะไร มีจุดหรือมุมใด เข้ากับเกณฑ์ใด จากนั้นทำภาพให้ชัดขึ้น เรียบเรียงออกมาให้บุคคลภายนอกและคณะกรรมการเห็นว่า สิ่งที่เราทำอยู่เดิมอยู่แล้ว เมื่อได้มีการเรียบเรียงให้ดีแล้ว จะตอบโจทย์ของมาตรฐานไปแล้วส่วนหนึ่ง ที่เหลือเพียงรอให้หมุนวงรอบให้เห็น Outcome ที่ดียิ่งขึ้น ในส่วนของคณะแพทย์ด้วยความที่เป็นคณะด้านสาธารณสุข พอพบสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ Outcome ไม่ค่อยดีนัก หลายข้อเราได้คะแนนน้อยลง เนื่องจากไม่เห็นในเรื่องของความก้าวหน้า หรือ Outcome ที่เติบโตขึ้น ขอให้กำลังใจทุกท่าน และมีความยินดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเส้นทางที่ผ่านมา ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจและความยินดี ขอบคุณครับ”

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  กล่าวว่า  “คณะทันตแพทย์ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ โดยเราเริ่มต้นด้วยการที่ไม่รู้เลย โชคดีที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน มีโค้ชและทีมงานให้คำแนะนำ  ทำให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้นำเอามาเรียนรู้และปรับใช้  โดยมีจุดประสงค์หลักคือการพัฒนาองค์กร และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานเป็นผล คนเป็นสุข มีการสื่อสารมากขึ้น ได้ทราบการทำงานของคนอื่น ทราบแง่มุมที่แตกต่างกัน  จุดที่ได้พัฒนาตนเองมาก คือการหา Core competency ของตัวเองเจอ  การทำงานแบบสหสาขาวิชา คือการทำงานร่วมกับคณะแพทย์เป็นส่วนใหญ่ และคณะอื่นๆ ในส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพราะนี่เป็นจุดเด่นที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่มี ดังนั้นรางวัลที่ได้มาส่วนหนึ่งต้องขอบคุณคณะแพทย์ที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้ความรู้กับเรามาตั้งแต่ต้น และให้ความร่วมมือมาตลอด เป็นรางวัลสำหรับ ชาวทันตแพทยศาสตร์ต่างภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับสังคม”

ข่าว    :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ / ถอดเทป   :    สหัสวรรษ  เซียวศิริกุล  นักศึกษาฝึกสหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

Scroll to Top