อันดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก ประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ภาพนี้เป็นคะแนนที่แท้จริงที่แต่ละม.ได้รับ ซึ่งหาไม่ได้ในเว็บ THE เพราะเขาประกาศเป็นช่วงคะแนน(คะแนนในภาพนี้ได้มาจาก THEส่งให้แต่ละม.)

วันที่เผยแพร่ :   04 ก.ย. 2564

อันดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก ประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ภาพนี้เป็นคะแนนที่แท้จริงที่แต่ละม.ได้รับ ซึ่งหาไม่ได้ในเว็บ THE เพราะเขาประกาศเป็นช่วงคะแนน(คะแนนในภาพนี้ได้มาจาก THEส่งให้แต่ละม.)

สำนักข่าว : facebook: ขอนแก่นลิงก์KhonKaenLink   

URL :  https://www.facebook.com/kklmember/posts/4597419600277144

Scroll to Top