วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข – ชีวิต กับ วิทยาศาสตร์

วันที่เผยแพร่ :   30 ส.ค. 2564

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข – ชีวิต กับ วิทยาศาสตร์

สำนักข่าว : lifeandsciencenews.com

URL :  https://lifeandsciencenews.com/?p=3211

 

Scroll to Top