หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%

วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ค. 2564

หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%

สำนักข่าว : | krajaikao.com krajaikao.com

URL : https://krajaikao.com/?p=5499

Scroll to Top