ม.ขอนแก่น ดันผลิตผล “ผักกรอบ” ตอบโจทย์ทุกวัยที่ไม่ชอบกินผัก จากโครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทดลองตลาด หาพันธมิตร ร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชน #SMEsผู้จัดการ #mgronline ม.ขอนแก่น ดันผลิตผล “ผักกรอบ”

วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2564

 ม.ขอนแก่น ดันผลิตผล “ผักกรอบ” ตอบโจทย์ทุกวัยที่ไม่ชอบกินผัก จากโครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทดลองตลาด หาพันธมิตร ร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชน #SMEsผู้จัดการ #mgronline ม.ขอนแก่น ดันผลิตผล “ผักกรอบ” ตอบโจทย์ทุก…

 

สำนักข่าว : facebook: SMEs ผู้จัดการ

URL : https://www.facebook.com/523301661046730/posts/4209778385732354

Scroll to Top