มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตชุด“พีเอพีอาร์”อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ สู้โควิด-19

สำนักข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

URL : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210429145756160

วันที่เผยแพร่ : 29  เม.ย. 2564

Scroll to Top