‘เอนก’ สั่ง อว. เปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด 7,530 เตียง รับผู้ป่วยโควิด-19

สำนักข่าว : matichonweekly.com

 ‘เอนก’ สั่ง อว. เปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด 7,530 เตียง รับผู้ป่วยโควิด-19

URL : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_417573

 

วันที่เผยแพร่ : 13 เม.ย. 2564

Scroll to Top