อธิการบดี มข.ปลื้มกัญชาแปลงทดลอง แค่ 3 เดือนเก็บเกี่ยวยอดได้

สำนักข่าว : matichon.co.th

 

อธิการบดี มข.ปลื้มกัญชาแปลงทดลอง แค่ 3 เดือนเก็บเกี่ยวยอดได้

ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวการเสวนาวิชาการ “ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย” จัดโดยสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มข.ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และกองบริหารงานวิจัย มี รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.ประธานพิธีเปิด เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ตามที่ มข.จัดตั้งสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มีภารกิจหลักในการดำเนินโครงการวิจัยกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้รับใบอนุญาตในการผลิต (ปลูก) กัญชง จำนวนพื้นที่ในการเพาะปลูก 1,664 ตารางเมตร ที่หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) มาทำการปลูก ส่วนการจัดกิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมฝัน ปลุกปั้น กัญชงไทย” ในวันนี้ เพราะเห็นความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้แก่บุคลากร และประชาชน

URL : https://www.matichon.co.th/education/news_2671060

 

วันที่เผยแพร่ : 12 เม.ย. 2564

Scroll to Top