ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร

สำนักข่าว : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขต 2

URL :  https://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=225867&filename=index

วันที่เผยแพร่ :  7 เมษายน 2564

Scroll to Top