ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร

สำนักข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210407160450219

วันที่เผยแพร่ :  8 เมษายน 2564

Scroll to Top