บอร์ดบริหาร KKU SCIENCE PARK ประชุมและแสดงความยินดี นศ.คว้ารางวัลโครงการ R2M ระดับประเทศ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. นายธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
7. นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด

โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการ นำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แสดงความยินดีให้กับนักศึกษาทีม คุณประหยัด จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ( Research to Market) ครั้งที่ 8 รอบระดับประเทศ ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : ณัฐกานต์

Scroll to Top