“โฮมดิน”นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปิน

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา15.00 น.. ณ ลานประติมากรรม หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรม “โฮมดิน” ครั้งที่ 1 โดย มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณบดี ประธานหอการค้า วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันที่เข้าร่วมจัดงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/55236/ รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

ข่าว : นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์          ภาพ/ตัดต่อ : ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

Scroll to Top