10 มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ดีที่สุดในประเทศไทย

สำนักข่าว: เพจ BLT Bangkok

URL: https://www.facebook.com/1743755822553753/posts/2848508568745134

วันที่เผยแพร่: 31 ม.ค. 2564

จากการจัดอันดับเว็บไซต์คุณภาพทางวิชาการทั่วโลก “Webometrics Ranking of World Universities” ในเดือนม.ค. 2564 ซึ่งจัดทำโดย Cybermetrics Lab กลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info เพื่อแสดงถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในด้านการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่สู่ระบบออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 1 ของโลก

.

ส่วน 10 มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ดีที่สุดในประเทศไทย มีดังนี้

.

  1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (อันดับ 472 ของโลก)
  2. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 582 ของโลก)
  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 698 ของโลก)
  4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับที่ 791 ของโลก)
  5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 802 ของโลก)
  6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 1,100 ของโลก)
  7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 1,193 ของโลก)
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 1,309 ของโลก)
  9. มหาวิทยาลัยนเรศวร (อันดับที่ 1,373 ของโลก)
  10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ 1,419 ของโลก)
Scroll to Top