ขอชิญผู้ชื่นชอบบรรยากาศของการ ชม ชิม ช๊อป แบบอาร์ต ๆ มาพบกันในงาน “เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ชม ชิม ช็อป ศิลปะและออกแบบ ดนตรีและการแสดง อาหารและเครื่องดื่ม ใน “เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดง โดยขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อม ชม ชิม ช็อป ศิลปะและออกแบบ ดนตรีและการแสดง อาหารและเครื่องดื่ม ใน “เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard
พิเศษ พบกับดนตรี Jazz จากทีมผู้บริหาร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ Fa Gallery หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น.
ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข
ข้อมูล : ผศ.ดร.ปรีชาวุฒิ  อภิระติง

Scroll to Top