ขอนแก่นสร้างพญานาค15ตนรับนักท่องเที่ยว

สำนักข่าว:  ไอเอ็นเอ็น
URL:  https://www.innnews.co.th/regional-news/news_527866/
วันที่เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2019 – 19:38
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว : รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top